Skip to main content

Riesenburger Weg/Zřícenina hradu Rýzmburk

Rýzmburk (německy Riesenburg), ležící v b lízkosti Oseka, koupil r. 1398 Vilém I. a od té doby hrad
patřil míšeňským markrabatům. Roku 1459 přešel Rýzmburk z vlastnictví saských kurfiřtů znovu do
českých rukou.
Míšeň byla zároveň sídlem biskupů, mimo jiné také biskupa Benna. Bylo proto naprosto přirozené, že
obyvatelé Rýzmburka jezdili nebo putovali pěšky ke svému panovníkovi nebo biskupovi do Míšně.
Kromě toho tudy prokazatelně vedla i obchodní stezka. A proto existuje tento popis cesty. Náhradní
úsek cesty mezi Wilsdruffem a Míšní, vedoucí přes Gauernitz, vede sice hezčí krajinou, ale není to
originální trasa!
Na naučné stezce se počítá s většími úseky zpevněných cest a silnicemi.
Celkový popis je rozčleněn podle denních úseků.
Jednotlivé etapy lze absolvovat i jako náročné cyklovýlety – k dispozici by měla být robustní kola a je
potřeba zohlednit rozdíl mezi cyklostezkou a cyklotrasou. Pokud někdo nechce nebo nemůže vyjet do
svahu, musí na tomto úseku kolo tlačit nebo přenášet – autor tuto možnost sám otestoval, těch
několik míst by nemělo představovat problém!!!
Rýzmburská cesta:
Úsek 1: Zřícenina hradu Rýzmburk – Holzhau 21 km Podrobnosti: Komoot, soubor GPX
Úsek 2: Holzhau – Frauenstein 15 km Podrobnosti: Komoot, soubor GPX
Úsek 3: Frauenstein – Dippoldiswalde 21 km Podrobnosti: Komoot, soubor GPX
Úsek 4: Dippoldiswalde – Tharandt 26 km Podrobnosti: Komoot, soubor GPX
Úsek 5: Tharandt – Wilsdruff 12 km Podrobnosti: Komoot, soubor GPX
(doporučujeme použití GPS)
Úsek 6: Wilsdruff – Míšeň (Meißen) – originální trasa 19 km Podrobnosti: Komoot, soubor GPX
Úsek 6: Wilsdruff – Míšeň (Meißen) – náhradní trasa 22 km Podrobnosti: Komoot, soubor GPX
(navrhujeme pro uživatele GPS)
Popis celé trasy s údaji GPS a mapami v aplikaci Komoot. Komoot - celková trasa.

Riesenburg-Holzhau                      21 km - GPX-Datei
Holzhau-Frauenstein                     15 km - GPX-Datei
Frauenstein-Dippoldiswalde      21 km - GPX-Datei
Dippoldiswalde-Tharandt           26 km - GPX-Datei 
Tharandt-Wilsdruff                         12 km -GPX-Datei
Wilsdruff-Meissen  (origináln)   19 km - GPX-Datei 
Wilsdruff-Meissen  (náhradní)     22 km - GPX-Datei